ชุดป้องกันการติดเชื้อ (Personnel Protective Equipment)

ชุดป้องกันการติดเขื้อสำหรับคุณหมอและพยบาบ ในการปฏิบัติงานระหว่างการระบาดของ Virus Covid19 เป็นชุดที่สามารถทำความสะอาดและนำกลับมาใช้ใหม่ได้